Regulament tombola

Regulament Oficial – un iPhone pe luna – Tombola Lunara

Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de:
SC SMART RENT AND DRIVE SRL cu sediul in str. Cocorilor, Nr.40-42, Arad, Romania, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J02/383/2022, Cod Unic de înregistrare 45760227, reprezentată prin Dl. Stan Dragos Claudiu, administrator, denumita in continuare, “ Organizatorul “.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei
Tombola se desfasoara in fiecare luna calendaristica, intre 1.03.2024 – 31.12.2024, si presupune includerea automata a tuturor clientilor care Inchiriaza online pe www.drivesmart.ro o masina din orice clasa, pe o perioada de minim 3 zile in perioada mentionata mai sus.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare
Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse pe site. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa organizatorului, acesta se obliga:
– Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
– Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
– Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Informatiile mentionate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei
Clientii SMART RENT AND DRIVE vor afla de organizarea Tombolei de pe paginile oficiale de social media, de pe site-ul www.drivesmart.ro, de la angajatii SMART RENT AND DRIVE SRL sau din alte canale de comunicare ale campaniei.
Inscrierea la Tombola se face automat la inchiriere pe minim 3 zile a unei masini, indiferent de clasa, pentru luna in curs aferenta Tombolei.

Sectiunea 6. Premiile tombolei
In cadrul tombolei vor fi acordate diverse premii, puse la dispozitie de catre Organizator, acestea fiind comunicate in materialele de informare si promovare disponibile pe drivesmart.ro si pe paginile de social media ale companiei.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului
Va fi desemnat un singur castigator, in fiecare luna calendaristica. Acesta va fi ales prin tragere la sorti prin websteiul random.org si vor fi anuntati pe mail, telefonic sau pe site cel mai tarziu pe data de 15 a lunii urmatoare celei aferente Tombolei.
Pentru a fi validat, acesta trebuie sa raspunda la toate cerintele tombolei.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului
Castigatorului tombolei i se va aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 15 a lunii urmatoare celei aferente Tombolei, dupa tragerea la sorti, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate Organizatorului, prin formularul de finalizare comanda. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.
In cazul in care castigatorul nu trimite in 42 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o noua tragere la sorti.

Sectiunea 9. Incetarea tombolei
Prezenta Tombola poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.
Recurenta lunara a prezentei tombole poate inceta oricand la alegerea Organizatorului, insa concurentii inscrisi pana la data incetarii participa la extragere.

Sectiunea 10. Regulamentul tombolei
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe drivesmart.ro. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site www.drivesmart.ro.

Sectiunea 11. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Incheiat si semnat astazi,

01.03.2024

SMART RENT AND DRIVE SRL

Nu există nicio clasă de mașini selectată în biroul actual. Vă rugăm să alegeți o altă clasă!